Petikan Al-Quran/Hadith

“Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata: ‘Hai Bani Israil, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang kepadaku, yang namanya Ahmad (Muhammad).’ Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: ini adalah sihir yang nyata.” Maksud Surah Ash-Shaf ayat 6. “Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.” Hadis Riwayat Tirmidzi.